impulsivnost

ADHD určitě neznamená konec spokojeného života

Děti mohou být od útlého věku omezovány různými nemocemi souvisejícími s poruchami mozku. Typickým příkladem je dětská mozková obrna. Vrozenou neurovývojovou poruchou je také ADHD. V souvislosti s touto zkratkou se nepoužívá označení nemoc, takže v podstatě nejde léčit. Existují však procesy, které vše dokáží...