ADHD určitě neznamená konec spokojeného života

Děti mohou být od útlého věku omezovány různými nemocemi souvisejícími s poruchami mozku. Typickým příkladem je dětská mozková obrna. Vrozenou neurovývojovou poruchou je také ADHD. V souvislosti s touto zkratkou se nepoužívá označení nemoc, takže v podstatě nejde léčit. Existují však procesy, které vše dokáží zvládat.

  • Porucha pozornosti s hyperaktivitou.
  • Hyperkinetická porucha.
  • Anglicky Attention Deficit Hyperactivity Disorder.
  • Vyznačuje se neklidem a nepozorností.
  • Děti si ji mohou přenést do dospělosti.

Jak dochází ke vzniku ADHD?

S touto poruchou se děti rodí. Zjednodušeně řečeno ji lze popsat tak, že jedna část mozku pracuje rychleji nežli ta druhá. Díky tomu dochází k celkové nerovnováze nervové soustavy. To vede k poměrně známé nepozornosti, neklidu a k výraznému impulsivnímu chování. ADHD se může u některých dětí projevovat více, u jiných zase méně.

O zvládnutí ADHD u dětí vypovídá především dobře uchopená a aplikovaná léčba. K dětem s takovou poruchou je zapotřebí přistupovat zcela odlišným způsobem.

Bohuslav L., České Budějovice, lékař.

Nejčastější projevy poruchy pozornosti

Tento syndrom je na dětech viditelný hlavně v jejich chování. To znamená, že děti mohou mít problémy se spánkem, hůře se vyjadřují a někdy můžou bojovat i se zhoršenou motorikou. Špatná je především pozornost a soustředění, chápání některých úkonů a podobné věci.

Děti trpící poruchou ADHD mají problémy s plánováním úkolů, mohou strádat emocionálně a nedokáží se začlenit mezi ostatní vrstevníky. Souběžně s tímto syndromem se projevují i ostatní psychické poruchy, a to v libovolném věku dítěte. To může děti omezovat nejenom doma, ale také ve škole, na kroužcích a mezi kamarády.

Mladí chlapci, kteří mají od narození vrozenou hyperaktivitu.

Diagnostika ADHD

Porucha pozornosti je obvykle diagnostikována mezi třetím a čtvrtým rokem dítěte. Potvrzení tohoto syndromu probíhá po šesti měsících detailnějšího zkoumání, kdy se jeho obtíže projevují na více místech najednou a jsou typické pro ADHD. Pokud se nezačne s odpovídající léčbou, mohou problémy přetrvávat i v dospělosti a značně komplikovat život.

Statistická data a přidružené informace

V rámci této známé hyperaktivity bychom se měli zmínit také o číselných datech, které souvisí s ADHD. Možná Vás některé z těchto údajů překvapí. Nahlédnout můžete do tabulky uvedené níže. Z ní vyčtete vše potřebné.

PředmětHodnota
Syndrom přenesený do dospělosti60 % dětí
Následné problémy v životě46 % lidí
Počet lidí v ČeskuCca 14 000
ADHD kombinované s autismemAsi 40 % dětí
Informace související s poruchou pozornosti dětí.

V případě poruchy pozornosti a hyperaktivity je zapotřebí zmínit i to, že tento syndrom je týká daleko více chlapců nežli dívek. V celkovém měřítku se může jednat o trojnásobek. Právě proto bývají někteří chlapci s tímto postižením mnohem více agresivnější nežli jejich vrstevníci.

ADHD v otázkách a odpovědích

V souvislosti s tímto syndromem by mělo padnout ještě několik důležitých informací, které Vám pomohou lépe pochopit tuto vrozenou poruchu. Více se dozvíte v níže uvedených otázkách a odpovědích.

Jak zvládnout ADHD u dětí?

V první řadě je třeba nastolit dítěti zcela jiný životní program a režim. To se týká nejenom domácího prostředí, ale i školy, kroužků a blízkých přátel. Lidé se k takovým dětem musí umět chovat, vědět o jejich poruše a tím pádem jim dostatečně porozumět.

Jak probíhá zvládnutí tohoto problému?

Typickým příkladem je aplikování zcela odlišných vyučovacích metod. Právě při poruše pozornosti jde o něco naprosto nezbytného. Upraven by měl být také denní rozvrh.

Kdo Vám může pomoci s realizací výše prezentovaného?

Jsou to samozřejmě zkušení specialisté. Využít můžete i pomoci psychoterapeuta.

Jaké problémy se s ADHD přenáší do dospělosti?

Takoví lidé mají sklon k realizaci trestné činnosti, stupňuje se riziko nakažení pohlavní nemocí, mají problémy v práci a podobně.

Kdy je třeba začít se změnou každodenního režimu?

Ihned po diagnostikování ADHD, kdy si začnete u svého dítěte všímat nepozornosti, hyperaktivity a impulsivnosti.