Pracovní smlouvy – studenti mají hned několik možností

V okamžiku, kdy dítě dospěje do věku patnácti let, otevírají se mu nové možnosti. Jednou z nich jsou například studentské brigády. Díky nim si mladiství nemusí brát studentské půjčky, ale peníze na vzdělání a ostatní potřeby si jednoduše vydělají. V tomto směru je vhodné zmínit se o jedné velice důležité věci. A tou jsou pracovní smlouvy.

  • Jak je to s pracovními smlouvami?
  • Dohoda o provedení práce.
  • Dohoda o pracovní činnosti.
  • Co si pohlídat ve smlouvě?
  • Obrana při porušení pracovní smlouvy.

Co si představit pod pojmem „pracovní smlouvy“?

Pracovní smlouvy definují pracovní vztah mezi studentem a zaměstnavatelem. Uvedena je v nich pracovní doba, náplň pracovní činnosti a mnohé další věci. I když taková smlouva může nabývat ústní domluvy, je pochopitelně lepší mít sepsané vše černé na bílém. Jen málokde narazíte na oblast, kde nejsou pracovní smlouvy v papírové podobě.

Pracovní smlouvy nechrání pouze studenty. Jsou samozřejmě ochranou i pro jejich zaměstnavatele.

Jarmila F., Brno, personální pracovnice.

Pracovní smlouvy ano či ne?

Pokud jde o pracovní smlouvy pro studenty, existuje spousta názorů na to, zda mají být po mladistvých vyžadovány či nikoliv. V tomto směru vzniklo hodně průzkumů, z nichž jeden Vám přinášíme prostřednictvím níže uvedené tabulky. Otázka zněla, zda je zapotřebí pracovní smlouva u mladých?

PředmětHodnota
Za všech okolností52 %
Jen u některých typů brigád40 %
Není nutná8 %
Malý průzkum toho, jaký je zájem o smlouvy mezi studenty.

Nyní ale pojďme z obecné roviny přejít ke konkrétnějším věcem. V následujících řádcích se zaměříme na dvě nejvyužívanější smlouvy, mezi které patří Dohoda o provedení práce a Dohoda o pracovní činnosti. Díky nim si studenti vydělají peníze a ty si následně uloží na bankovní účet.

Mladé slečny podepisují Dohodu o pracovní činnosti.

Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce je obvykle součástí krátkodobých brigád. Nejvýhodnější je pro ty, kdo si za měsíc nevydělají více jak 10 000 Kč. V rámci této smlouvy je definován rozsah práce, doba, na kterou se uzavírá, ale také vyžadovaný úkol. Nechybí samozřejmě ani místo výkonu práce nebo peněžní odměna.

Dohoda o pracovní činnosti

Mezi pracovní smlouvy patří i dohoda o pracovní činnosti. Ta je vhodná pro dlouhodobější typy brigád. Kvůli opakovanému příjmu se studentům vyplatí založit si spořicí účet, aby své výdělky postupně zhodnocovali. Porovnání obou pracovních smluv Vám více přiblížíme díky níže uvedeným otázkám a odpovědím.

Pro koho je vhodná Dohoda o pracovní činnosti?

Tento model pracovní smlouvy je ideální pro ty, kdo pracují více jak 300 hodin za rok.

Platí se u Dohody o provedení práce daň?

Ano platí. Jde o daň ve výši 15 % z hrubé mzdy, kterou Vám ovšem z výdělku strhne už sám zaměstnavatel.

Hradí se u Dohody o provedení práce zdravotní a sociální pojištění?

Pouze ze předpokladu, že si budete vydělávat více jak 10 000 Kč měsíčně.

Mají výše uvedené pracovní smlouvy nějaké zkratky?

Dohoda o provedení práce je známá pod zkratkou DPP. Naopak Dohoda o pracovní činnosti je často prezentována pod zkratkou DPČ.

Kolikrát se musí podepsat konkrétní pracovní smlouva?

Obvykle jsou smlouvy podepisovány ve dvou vyhotoveních. Jedno obdrží student, to druhé zaměstnavatel.

Co dalšího si pohlídat u pracovní smlouvy?

Když děti začnou s pravidelnými brigádami, určitě uleví rodinnému rozpočtu. O tom není žádných pochyb. Při podpisu takové smlouvy je vhodné vědět i to, co jako mladiství můžete a co naopak ne. Například brigádník mladší 18 let nesmí pracovat více jak 8 hodin denně. Zároveň musí být splněna podmínka, že počet hodin za týden nepřesáhne 40 hodin. Studenti jako takoví nesmí na pracovní smlouvu pracovat dříve, nežli jim bude 15 let.

Jako pracující studenti, kteří chtějí ušetřit na školném si pohlídejte i plnění obsahové stránky podepsané smlouvy. Kdyby náhodou došlo k jejímu porušení, je zapotřebí kontaktovat nadřízeného, popřípadě samotné vedení společnosti. Kdybyste neuspěli ani tam, nezbývá, než se obrátit na ostatní instituce – odborové organizace, finanční úřad, inspekce práce a další.