Otcovská dovolená 2024: Co se chystá?

Otcovská Dovolená 2024

Nárok na otcovskou 2024

Nárok na otcovskou dovolenou v roce 2024 se řídí stejnými pravidly jako v roce 2023. Otcové mají nárok na dva týdny placené dovolené, kterou mohou čerpat do šesti týdnů po narození dítěte. Výše otcovské se vypočítává z denního vyměřovacího základu a činí 70 %. Pro získání otcovské je nutné splnit podmínku 90 dnů nemocenského pojištění za poslední dva roky. Žádost se podává u zaměstnavatele, a to nejpozději 6 týdnů před začátkem otcovské dovolené.

Výše otcovské 2024

Výše otcovské v roce 2024 zůstává stejná jako v roce 2023. Otcové mají nárok na 70 % denního vyměřovacího základu po dobu 14 kalendářních dnů. Důležité je, že otcovskou si může vzít i otec, který nebyl s matkou dítěte sezdán. Podmínkou je, aby s matkou dítěte žil ve společné domácnosti a byl uveden na rodném listě dítěte. Otcovská dovolená se čerpá vcelku a musí být zahájena nej později do 7 dnů od narození dítěte.

Délka otcovské 2024

V roce 2024 se otcovská dovolená v České republice nemění. Otcové mají i nadále nárok na 14 dní placené dovolené, kterou mohou čerpat do šesti týdnů od narození dítěte. Podmínkou je účast na nemocenském pojištění po dobu alespoň 90 dní z posledních dvou let. Výše otcovské se vypočítává z denního vyměřovacího základu a činí 70 %.

Kromě otcovské dovolené mohou novopečení tatínkové využít také rodičovskou dovolenou, která je určena pro oba rodiče. Rodičovská dovolená trvá maximálně do 4 let věku dítěte a je možné ji čerpat v různé délce a intenzitě.

Žádost o otcovskou 2024

O

Nové změny 2024?

Všichni se ptáme, co nového nám rok 2024 přinese. Změny se dotknou nejrůznějších oblastí – od daní a poplatků, přes důchody a sociální systém, až po školství a zdravotnictví. Zatím není nic jisté, ale už teď se spekuluje o možném zvýšení daně z přidané hodnoty, úpravě důchodového věku nebo zavedení nových poplatků u lékaře. Vláda slibuje, že všechny změny budou s občany důkladně prodiskutovány a nebudou pro ně znamenat radikální zásah do rozpočtu. Zda se tak skutečně stane, ukáže až čas.

Otázky a odpovědi

Publikováno: 06. 06. 2024

Kategorie: rodina

Autor: LudekZelinka

Tagy: otcovská dovolená 2024 | informace o otcovské dovolené v roce 2024