Otcovská dovolená 2023: Co se mění a na co máte nárok?

Otcovská Dovolená 2023

Nárok na otcovskou 2023

Ot

Výše otcovské dávky

Výše otcovské dávky se odvíjí od výše nemocenské, kterou otec pobíral před nástupem na otcovskou dovolenou. Konkrétně činí 70 % denního vyměřovacího základu. Pro představu, pokud by otec pobíral nemocenskou ve výši 10 000 Kč měsíčně, jeho otcovská by činila přibližně 7 000 Kč měsíčně. Důležité je zmínit, že existuje maximální výše otcovské dávky, která je každoročně upravována.

Délka otcovské dovolené

V České republice mají novopečení tatínkové nárok na tzv. otcovskou dovolenou v délce 14 kalendářních dnů. Tuto dobu si mohou vybrat do šesti měsíců věku dítěte, a to i po částech, minimálně však na dva dny v kuse. Podmínkou je účast na nemocenském pojištění po dobu alespoň 90 dní z posledních dvou let. Během otcovské dostává otec dávku otcovské poporodní péče, která činí 70 % jeho denního vyměřovacího základu. Otcovská dovolená je skvělou příležitostí pro tatínky, jak se aktivně zapojit do péče o novorozence a posílit tak vztah s dítětem i partnerkou.

Podmínky pro otcovskou

Nárok na otcovskou dovolenou má otec dítěte, který je zaměstnaný a s matkou dítěte žije ve společné domácnosti. Dále musí splňovat podmínku nemocenského pojištění po dobu alespoň 90 dní z posledních dvou let. Otcovská dovolená trvá 14 dní a je hrazena státem. Během této doby pobírá otec dávku otcovské poporodní péče ve výši 70 % svého denního vyměřovacího základu. O otcovskou je nutné požádat svého zaměstnavatele a doložit rodný list dítěte. Otcovskou dovolenou je možné čerpat do šesti týdnů věku dítěte.

Žádost o otcovskou dovolenou

Otcovská dovolená je skvělou příležitostí pro tatínky, jak být více zapojeni do péče o své novorozené dítě a posílit tak vzájemné pouto. Pokud o ni chcete požádat, je důležité informovat svého zaměstnavatele písemně a s dostatečným předstihem. V žádosti uveďte své jméno, datum narození dítěte a období, po které chcete otcovskou dovolenou čerpat. Nezapomeňte také zmínit, zda budete pobírat otcovskou dovolenou vcelku nebo po částech.

Zaměstnavatel vám nemůže otcovskou dovolenou odmítnout, pouze se s vámi může dohodnout na jejím rozložení. Nebojte se tedy o ni požádat a užijte si drahocenný čas se svým potomkem.

Kombinace s mateřskou dovolenou

Kombinace s mateřskou dovolenou je v mnoha případech možná, ale záleží na konkrétní situaci a typu práce. Obecně platí, že pokud je to pro zaměstnavatele organizačně možné, může maminka na mateřské dovolené pracovat z domova nebo na zkrácený úvazek. Důležité je, aby práce nijak neohrožovala péči o dítě.

Před nástupem do práce je nutné se domluvit se zaměstnavatelem na podmínkách. Zároveň je potřeba informovat Českou správu sociálního zabezpečení o nástupu do zaměstnání, jelikož pobíraná výše mateřské se může změnit.

Novinky a změny v roce 2023

Rok 2023 přináší řadu novinek a změn, které ovlivní životy nás všech. Zvýšení důchodů a minimální mzdy slibuje zlepšení finanční situace pro seniory a nízkopříjmové skupiny. V oblasti bydlení se zavádí nová pravidla pro hypotéky, která by měla zpřístupnit vlastní bydlení více lidem. Naopak zdražování energií a potravin představuje pro mnoho domácností značnou zátěž. Vláda proto chystá balíčky pomoci, které by měly zmírnit dopady inflace. Rok 2023 bude rokem plným výzev, ale i příležitostí.