Mateřská dovolená v Německu: Co byste měli vědět

Mateřská Dovolená V Německu

Nárok na mateřskou dovolenou v Německu

V Německu mají nastávající maminky nárok na mateřskou dovolenou, která jim umožňuje soustředit se na narození a péči o dítě. Tato dovolená je rozdělena do tří fází: mateřská ochranná doba, mateřská dovolená a rodičovská dovolená. Mateřská ochranná doba začíná 6 týdnů před plánovaným termínem porodu a trvá 8 týdnů po porodu. Během této doby jsou ženy chráněny před propuštěním z práce a dostávají plnou mzdu. Mateřská dovolená navazuje na mateřskou ochrannou dobu a trvá 12 měsíců. Během této doby dostávají matky mateřskou dávku, která je hrazena z nemocenského pojištění. Výše mateřské dávky se odvíjí od průměrného čistého příjmu za posledních 12 měsíců. Rodičovská dovolená je určena pro oba rodiče a trvá až 3 roky. Během rodičovské dovolené dostávají rodiče rodičovský příspěvek, jehož výše je stanovena státem. Rodiče se mohou o rodičovskou dovolenou podělit, přičemž jeden z rodičů může čerpat až 24 měsíců.

Trvání mateřské dovolené: před a po porodu

V Německu se mateřská dovolená dělí na období před a po porodu. Budoucí maminky si mohou vybrat, jak dlouho si před porodem odpočinou, maximálně však 6 týdnů. Toto období, nazývané Mutterschutzfrist, začíná 6 týdnů před plánovaným termínem porodu. Pokud by maminka chtěla pracovat déle, je to možné, ale pouze na základě lékařského potvrzení. Po porodu nastává další část mateřské dovolené, Elternzeit, která trvá 14 měsíců a je určena oběma rodičům. Maminka má nárok na 12 měsíců, zbývající 2 měsíce si pak můžou rodiče rozdělit dle libosti. Pokud se o dítě starají oba rodiče současně, můžou si dovolenou prodloužit až na 14 měsíců. Během mateřské dovolené dostávají rodiče finanční podporu od státu, tzv. Elterngeld. Výše příspěvku se odvíjí od předchozího příjmu a pohybuje se od 300 do 1800 eur měsíčně. Německý systém mateřské a rodičovské dovolené je velmi flexibilní a podporuje zapojení obou rodičů do péče o dítě.

Výše mateřské: Elterngeld a jeho formy

V Německu se podpora v těhotenství a rodičovství nazývá Elterngeld a rozděluje se do několika forem. Základní Elterngeld (Basiselterngeld) je určen pro rodiče, kteří si chtějí dát po narození dítěte pauzu od práce nebo pracovat na částečný úvazek. Jeho výše se odvíjí od výše předchozího příjmu a pohybuje se v rozmezí 65 % až 100 % čistého příjmu, maximálně však 1 800 eur měsíčně. Basiselterngeld je možné pobírat maximálně 12 měsíců, v případě že se na péči o dítě střídají oba rodiče, prodlužuje se na 14 měsíců.

Pro rodiče s nižšími příjmy nebo pro ty, kteří měli před narozením dítěte přivýdělky, existuje Elterngeld Plus. Ten umožňuje pobírat podporu déle, a to až 24 měsíců, avšak v nižší měsíční výši. Elterngeld Plus je možné kombinovat s prací na částečný úvazek.

Pro rodiče vícerčat nebo pro ty, kteří již mají malé děti, existují další formy podpory, jako je Geschwisterbonus nebo Mehrlingszuschlag. Kromě Elterngeldu mají rodiče v Německu nárok i na další finanční podporu, jako je například přídavek na dítě (Kindergeld) nebo daňové úlevy.

Žádost o mateřskou dovolenou: kam se obrátit

Planning on taking maternity leave in Germany? It can feel a bit overwhelming to navigate the process, especially in a foreign language. Don't worry, we're here to guide you. First things first, you'll need to know where to direct your application. In Germany, the "Mutterschutzgesetz" (Maternity Protection Act) is your go-to for all things related to Mutterschutz and Elternzeit. While the specific office might vary slightly depending on the region (Bundesland) you're in, the application itself is generally handled by the "Bundesversicherungsamt" (Federal Insurance Office). You can usually find their contact information and even download the application forms directly from their website. Remember, Germany is known for its bureaucracy, so make sure you have all the necessary documents ready. This usually includes proof of pregnancy from your doctor, your employment contract, and potentially other forms depending on your specific situation. Don't hesitate to reach out to your employer or even a family counseling center (Familienberatungsstelle) if you need assistance with the process. They can provide valuable support and ensure you have a smooth transition into this exciting new chapter of your life.

Zaměstnání během mateřské dovolené: pravidla a tipy

V Německu se mateřská dovolená nazývá "Elternzeit" a trvá až 3 roky na každé dítě. Během této doby si můžete vybrat, zda budete pracovat, nebo ne. Pokud se rozhodnete pro částečný úvazek, existují určitá pravidla, která je třeba dodržovat.

V první řadě je důležité informovat vašeho zaměstnavatele o vašem záměru pracovat během "Elternzeit". To by mělo být provedeno písemně a s dostatečným předstihem. Zákon stanoví minimální dobu pro oznámení, která se liší v závislosti na délce vašeho pracovního poměru.

Dále je důležité si uvědomit, že existuje limit na počet hodin, které můžete odpracovat během "Elternzeit". Obecně platí, že můžete pracovat maximálně 30 hodin týdně. Nicméně, existují výjimky z tohoto pravidla, například pokud pracujete na částečný úvazek již před nástupem na mateřskou dovolenou.

Práce během "Elternzeit" může být skvělým způsobem, jak si udržet kontakt s pracovním prostředím a zároveň se věnovat rodině. Je však důležité si předem zjistit všechna pravidla a podmínky, abyste se vyhnuli případným problémům. Nezapomeňte se informovat o vašich právech a povinnostech u vašeho zaměstnavatele a relevantních institucí.

Otcovská dovolená v Německu: Partnermonate

V Německu se otcovská dovolená nazývá "Elternzeit" a zahrnuje i "Partnermonate", tedy měsíce vyhrazené speciálně pro otce. Tyto měsíce jsou skvělou příležitostí pro tatínky, jak si užít první rok života svého dítěte a posílit tak pouto s ním. Partnermonate jsou dobrovolné, ale pokud se pro ně tatínek rozhodne, matka se do práce vracet nemusí. Aby tatínek na Partnermonate dosáhl, musí splnit pár podmínek. Musí být s matkou dítěte sezdaný nebo žít ve společné domácnosti a oba rodiče musí být zaměstnaní. Během Partnermonate dostává otec finanční podporu od státu, tzv. Elterngeld, která je určena k částečné náhradě ušlé mzdy. Výše Elterngeldu se odvíjí od předchozího příjmu a pohybuje se v rozmezí 65-67 %. Partnermonate jsou v Německu stále populárnější. Stále více otců si uvědomuje, jak důležité je trávit čas se svými dětmi od útlého věku.

Rodičovský příspěvek: Elterngeld po mateřské

Po vyčerpání mateřské dovolené v Německu, která trvá 14 měsíců, mají rodiče možnost pobírat takzvané Elterngeld, tedy rodičovský příspěvek. Ten je určen k podpoře rodin s malými dětmi a umožňuje rodičům flexibilně si rozdělit péči o dítě. Elterngeld je možné pobírat až 14 měsíců, a to i oběma rodiči současně po dobu maximálně 28 měsíců. Výše Elterngeldu se odvíjí od výše příjmu před narozením dítěte a pohybuje se v rozmezí 300 až 1800 eur měsíčně.

Pro získání Elterngeldu je nutné splnit určité podmínky, jako je trvalý pobyt v Německu, péče o dítě a bydlení ve společné domácnosti. Žádost o Elterngeld se podává na příslušném úřadě v místě bydliště. Rodičovský příspěvek v Německu je štědrým nástrojem, který umožňuje rodičům sladit rodinný a pracovní život. Díky němu si mohou dopřát více času s dítětem v prvních měsících a letech jeho života.

Flexibilita a možnosti kombinace: rodičovství v Německu

Německo si zakládá na podpoře rodin a nabízí pracujícím rodičům řadu možností, jak skloubit kariéru s péčí o děti. Systém mateřské a rodičovské dovolené je flexibilní a umožňuje rodičům zvolit si model, který jim nejlépe vyhovuje. Maminky v Německu mohou využít mateřskou dovolenou v délce až 14 týdnů, která začíná 6 týdnů před plánovaným termínem porodu. Během této doby dostávají plnou náhradu mzdy. Po mateřské dovolené následuje rodičovská dovolená, o kterou se mohou dělit oba rodiče. Celková délka rodičovské dovolené je až 3 roky na jedno dítě. Rodiče se mohou střídat v čerpání, a to i opakovaně. Během rodičovské dovolené vyplácí stát rodičovský příspěvek, který je závislý na výši předchozího příjmu. Kromě mateřské a rodičovské dovolené existuje v Německu také možnost zkráceného úvazku pro rodiče, flexibilní pracovní doby a široká síť jeslí a školek. Tyto možnosti umožňují rodičům lépe sladit pracovní a rodinný život. Německý systém klade důraz na rovnoměrné rozdělení péče o děti mezi oba rodiče a podporuje aktivní zapojení otců do výchovy.

Podpora rodičů: instituce a organizace

V Německu existuje hustá síť institucí a organizací, které rodičům na mateřské dovolené poskytují podporu. Federální ministerstvo pro rodinu, seniory, ženy a mládež (BMFSFJ) je hlavním orgánem zodpovědným za rodinou politiku. Poskytuje informace o rodičovských dávkách, rodičovské dovolené a dalších relevantních programech. Místní úřady (Jugendamt) také hrají důležitou roli a poskytují rodičům individuální poradenství a podporu. Existuje mnoho dalších organizací, které se specializují na specifické potřeby rodin, jako je podpora kojení, péče o děti a integrace do pracovního procesu. Mnoho z těchto organizací nabízí online zdroje, informační brožury a osobní konzultace. Rodiče na mateřské dovolené se také mohou připojit k podpůrným skupinám a online fórech, kde se mohou spojit s ostatními rodiči a sdílet své zkušenosti a rady. Tato síť podpory pomáhá rodičům v Německu zvládnout výzvy rodičovství a užít si tuto jedinečnou etapu života.

Srovnání: mateřská dovolená v ČR a Německu

Česká republika a Německo, dva státy s odlišnými přístupy k rodinné politice. Zatímco v Česku máme štědrou mateřskou dovolenou, Německo sází na kratší model s důrazem na rychlý návrat do práce. V Česku si maminky mohou vybrat délku mateřské dovolené, a to 28 týdnů při narození jednoho dítěte nebo 37 týdnů při narození dvojčat a více dětí. V Německu je mateřská dovolená rozdělena na dobu před a po porodu. Maminky si mohou vzít 6 týdnů před plánovaným termínem porodu a standardně 8 týdnů po porodu, v případě komplikací se tato doba prodlužuje na 12 týdnů.

Výše mateřské v Česku se odvíjí od předchozího příjmu a pohybuje se v rozmezí 70-80 % hrubé mzdy. V Německu dostávají maminky na mateřské takzvané Elterngeld, které činí 65-100 % z čistého příjmu, maximálně však 1800 eur měsíčně.

Po mateřské dovolené mají rodiče v obou zemích nárok na rodičovskou dovolenou. V Česku je možné zvolit si její délku a výši příspěvku, v Německu je rodičovská dovolená flexibilnější a rodiče si mohou vybrat, zda ji budou čerpat oba najednou, nebo se v péči o dítě vystřídají.

Zatímco Česko sází na dlouhou mateřskou dovolenou a finanční podporu, Německo se zaměřuje na flexibilitu a rychlý návrat rodičů do práce. Oba modely mají své klady a zápory a záleží na individuálních potřebách a preferencích každé rodiny.

Užitečné odkazy a informace: pro budoucí rodiče

Pro ty z vás, kteří se chystají na mateřskou dovolenou v Německu, ale i pro ty, kteří se o rodičovství teprve baví, je tu spousta užitečných informací a odkazů. Německý systém podpory rodin je komplexní a nabízí širokou škálu dávek a programů. Abyste se v tom všem zorientovali, připravili jsme pro vás stručný přehled.

Nejdůležitější informace najdete na oficiálních webových stránkách Spolkového ministerstva pro rodinu, seniory, ženy a mládež (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend - BMFSFJ). Zde se dozvíte vše o mateřské a rodičovské dovolené, o dávkách Elterngeld a Kindergeld, o možnostech péče o děti a mnohem více.

Další užitečné informace a rady najdete na webových stránkách Spolkové agentury pro zaměstnanost (Bundesagentur für Arbeit). Zde se dozvíte vše o vašich právech a povinnostech v souvislosti s mateřskou a rodičovskou dovolenou, o možnostech částečného úvazku a o tom, jak skloubit rodinu a práci.

Nezapomeňte se také informovat o možnostech v místě vašeho bydliště. Každá spolková země má svá specifika a programy na podporu rodin. Kontaktujte proto příslušný úřad pro mládež (Jugendamt) ve vašem městě nebo obci.

Příprava na rodičovství a mateřskou dovolenou v cizí zemi může být náročná. Věříme ale, že s našimi tipy a informacemi budete mít dobrý start.

Publikováno: 23. 06. 2024

Kategorie: rodina

Autor: LudekZelinka

Tagy: mateřská dovolená v německu | rodinné téma