Dětská mozková obrna způsobuje poruchy hybnosti

Nervové onemocnění u dětí může negativním způsobem ovlivnit celý jejich život. Není to jen syndrom ADHD, který zná asi každý. Daleko nebezpečnější je dětská mozková obrna. Ta není dědičná, ale vzniká nedostatečným okysličením mozkových buněk. V tomto článku se o tomto onemocnění dozvíte vše od A až do Z,...

Spalničky postihují nejčastěji děti do pěti let

Když se řekne spalničky, není to to samé jako spála. Za spalničkami se skrývá virové onemocnění postihující především děti do pěti let. Výjimkou ovšem nejsou ani starší jedinci nebo dospělí. To platí ale v případě, že jste ve svém životě neabsolvovali očkování, které je povinné. O této kapénkové nemoci...