Úrokové sazby musíte znát do detailu

Úrokové sazby jsou velice důležitou součástí našich životů. Jsou nedílnou složkou finanční gramotnosti dospělých a dětí. Procentní vyjádření, jehož význam se vyplatí znát. S úrokem jako takovým se můžete setkat v mnoha oblastech a v každé z nich prezentuje něco trochu odlišného.

  • Půjčky
  • Hypotéky
  • Spoření

Poznejte s námi úrokové sazby do nejmenšího detailu. Zjistěte základní význam tohoto slovního spojení, jak ovlivňuje půjčky a jakých podob může nabývat. Setkat se můžete s řadou úroků, přičemž každý má odlišnou zkratku.

Úroková sazba a její význam

Každý asi správně tuší, že úrok zjednodušeně řečeno definuje, kolik peněz z vypůjčené částky musíte vrátit. A to v souvislosti s konkrétním časovým obdobím. Úrokové sazby jsou vypočítávány z jistiny. Vždy jsou nedílnou součástí smluvních podmínek a objevují se ve vztahu mezi dlužníkem a věřitelem.

PředmětHodnota
Způsob vyjádřeníČíselný údaj
Typy sazebFixní nebo proměnlivá
Klasický úrokNeobsahuje poplatky
RPSNObsahuje poplatky
Informace a údaje spojené se základními úrokovými sazbami.

Díky úrokové sazbě si můžete udělat reálnou představu o výhodnosti konkrétního úvěru, ať už půjde o klasickou spotřebitelskou půjčku nebo hypotéční úvěr. V případě spořicích produktů prezentuje úroková sazba naopak výši zisku.

Důležité úrokové sazby

Hned na úvod bychom měli prozradit, že není úrok jako úrok. Z výše uvedené tabulky vyplývá, že do běžné úrokové sazby není zahrnut žádný poplatek. Takový údaj proto nemusí být vypovídající například při hledání výhodné půjčky.

Při výběru libovolného úvěru se zaměřte na jeden z nejdůležitějších parametrů, kterým je hodnota RPSN.

Hanka S., finanční poradkyně.

Za zkratkou RPSN se skrývá Roční procentní sazba nákladů. Právě ta kromě klasického úroku obsahuje také přidružené poplatky. Tím pádem má jasně vypovídající hodnotu. Mohou to být například poplatky za vedení účtu a podobně.

Graf zobrazující úroky a křivku jejich stoupání.

Úrokové sazby a jejich značení

V první řadě byste si měli dát pozor na to, na jaký typ úročení narazíte. Když se řekne úrok, všechno nefunguje stejně, jak by si mohl někdo myslet. V případě úrokové sazby se setkáte se třemi způsoby úročení úroků.

  • Jednoduché
  • Složené
  • Smíšené

Nejprve jsou to úroky, které se už dál neúročí. Ty složené se naopak dále úročí a ve finále existuje zmíněná třetí kategorie. Ta je z logiky věci celkem jasně vypovídající a pojí jednoduché úročení s tím složeným.

Zkratky úrokových sazeb

Aby toho nebylo málo, dávejte si při zkoumání úrokové sazby pozor na další důležitou a podstatnou věc. Tou je zkratka, která je součástí úroku. Dvě nenápadná písmenka za procentuálním vyjádřením totiž mohou značným způsobem zamávat s hodnotou samotného úroku.

ZkratkaVyjádření
p.a.Roční úroková sazba
p.s.Pololetní sazba
p.q.Čtvrtletní úroková sazba
p.m.Měsíční sazba
Základní zkratky úrokových sazeb a jejich význam.

Poskytovatelé úvěrů a půjček mohou k prezentaci úrokové sazby zvolit ještě jednu zkratku. Je to zkratka p.d., za níž se ukrývá slovní spojení per diem neboli denní úroková sazba. Sami si tedy jistě uvědomujete, že rozdíl mezi 3 % p.a. a 3 % p.d. je značný, respektive v řádu několika desítek procent.

Termín výplaty konkrétního úroku

Jak již bylo zmíněno, úrokové sazby nemusí být výsadou pouze půjček a úvěrů nejrůznějšího typu. Setkáte se s nimi také v rámci spořicích produktů, kde budete zhodnocovat svoje peníze. V takovém případě Vás bude určitě zajímat termín výplaty daného úroku.

Termín výplaty úroku je celkem zásadním údajem prozrazujícím to, kdy bude zhodnocení peněz připsáno na Vás účet.

Jan S., bankovní úředník.

Setkat se můžete s polhůtním a předlhůtním termínem. U polhůtního termínu se připravte na to, že získaný úrok bude vyplácen až na konci úrokového období. Naopak, předlhůtní termín má zcela odlišný význam. Takový úrok je vyplácen na začátku úrokového období.

Všechny tyto informace dohromady Vám ve výsledku prozradí, zda jde o výhodné a nevýhodné půjčky nebo kdy se můžete těšit na výplatu peněz. Úrok je zkrátka alfou a omegou finančních produktů, kterou nesmíte za žádných okolností podceňovat.

Úrokové sazby a grafy zobrazené na tabletu mají vypovídající hodnotu.

Úrokové sazby a jejich dělení

Pojďme se ale na úrokové sazby podívat tak trochu z globálního hlediska. Úrokových sazeb jako takových totiž existuje velká spousta a pokud chcete podpořit své finanční znalosti, měli byste je znát všechny. Zde je několik příkladů odlišných typů úrokových sazeb.

  • Nominální úroková sazba
  • Limitní úroková sazba
  • Lombardní úroková sazba

To je ale jenom malá ochutnávka toho, s jakými sazbami můžete přijít do styku. Zmínit lze ještě reálné úrokové sazby, včetně těch diskontních a mezibankovních. Úrokové sazby úvěrů popisované výše pak prezentují samostatnou kategorii.

Reálná úroková sazba

Zkusme si některé z těchto úrokových sazeb popsat trochu detailněji. Když se řekne reálný úrok, můžete si představit změnu kupní síly vkládaných a vypůjčených peněz. Při jejím výpočtu hraje zásadní roli nominální úroková sazba, s níž se nejčastěji setkáte v sazebnících bank a nebankovních společností.

PředmětHodnota
Limitní úroková sazbaRepo sazba
Diskontní sazbaVyužívána ČNB
Lombardní úrokový sazbaVyhlašuje ji ČNB
Mezibankovní úrokUrčuje PRIBOR
Úroková sazba může nabývat spousty odlišných a charakterově rozdílných podob.

K mezinárodní úrokové sazbě je vhodné dodat, že si ji banky mezi sebou půjčují. Česká národní banka známá pod zkratkou ČNB se pak stará o vyhlašování limitní úrokové sazby, diskontní a lombardní úrokové sazby.

Úrokové sazby spojené s úvěrováním

Pokud se opět vrátíme k úrokům souvisejícím s půjčkami a úvěry, je zapotřebí vysvětlit zásadní rozdíly mezi fixními a variabilními úroky. Ty fixní se vztahují k určitému časovému období a jsou v rámci něho neměnné. Nejčastěji se s nimi můžete setkat například u hypotéčních úvěrů.

Hypotéky se obvykle pojí s fixními úroky, které mají délku platnosti jednoho roku, tří let, pěti let, deseti let a více.

Barbora D., bankovní úřednice.

Co se týče variabilní úrokové sazby, její hodnota je měnná, a to v podstatě každý den. Výše takového úroku vychází z podmínek na současném trhu. Stěžejním parametr je v tomto případě úroková sazba PRIBOR.

Grafy a úrokové sazby zobrazené v tištěných novinách.

Úrokové sazby v detailech

Jak můžete sami vidět, úroky jsou celkem rozsáhlým a pestrým tématem, o němž by šlo psát téměř do nekonečna. V rámci komplexnosti prezentovaných informací se zaměříme ještě na další témata týkající se úrokových sazeb a této oblasti. Seznámíme Vás například s faktory ovlivňujícími úrokovou míru.

Otázky a odpovědi

Vědět byste měli ještě to, že při žádosti o úvěr máte možnost řadou nejrůznějších věcí ovlivnit velikost úrokové sazby. Týká se to nejenom klasických půjček, ale i hypotéčních úvěrů. Například pojištění schopnosti splácet snižuje nabytý úrok. Podobných praktických informací pro Vás máme více. Stačí se začíst do níže prezentovaných otázek a odpovědí.

Co ovlivňuje úrokovou míru?

Je to například kurzové riziko, doba fixace úrokové sazby, rizikové prémie a v neposlední řadě také inflace.

Jaký význam má lombardní úroková sazba?

Tato úroková sazba je účtována komerčním bankám na současném trhu. Účtovány jsou půjčky od centrální banky poskytované přes noc.

Co znamená diskontní úroková sazba?

Pod tímto slovním spojením si můžete představit úrok prezentovaný Českou národní bankou. Jedná se o úročení vkladů komerčních bank uložených v centrální bance přes noc.

Jaké poplatky jsou zahrnuty v RPSN?

Roční procentní sazba nákladů v sobě zahrnuje poplatky a posouzení žádosti o půjčku, převody financí, poplatky za vedení úvěrového účtu, pojištění, provizi a administrativní poplatky. Ve výsledku jich může být ještě více.

Jaké další věci ovlivňují snížení úrokové sazby?

Kromě pojištění schopnosti splácet je to třeba využívání bankovního účtu u dané bankovní instituce, včetně ostatních bankovních produktů.

Úrokové sazby – Shrnutí

A to je závěr našeho dlouhého povídání o úrokových sazbách, které naše životy ovlivňují v celkem zásadní a podstatné míře. Teď už nebudete zaskočeni tím, když narazíte na konkrétní úrok, protože víte, co si pod ním představit. To platí dvojnásob, rozhodnete-li se čerpat finanční prostředky z bank a nebankovních společností. Jednat se může o spotřebitelské úvěry, hypotéky, kreditní karty a mnohé další služby. V rámci celkového shrnutí byste si měli pamatovat jedno, stěžejní informací je pro Vás hodnota RPSN.