Třináct bobříků je výzvou pro všechny děti

Když se rozhodnete svým dětem vymyslet venkovní hry, určitě byste neměli opomíjet na třináct bobříků. S nimi se v rámci svých mladých let setkal asi každý skaut. Dnes o nich mnohé děti ani nevědí. Přitom jde o klasiku v podání slavného spisovatele Jaroslava Foglara. Ten třinácti bobříky označil složení patřičných zkoušek.

  • Prvních třináct bobříků pochází z knihy Hoši od Bobří řeky.
  • Dalších třináct je uvedeno v pokračování Strach nad Bobří řekou.
  • Vše vychází z legendy o Royovi.
  • Tímto způsobem jsou pojmenovány určité zkoušky.
  • Každý bobřík má svá pravidla.

Třináct bobříků obecně

Jednotliví bobříci jsou vlastně takovou zkouškou dospělosti, kam patří mrštnost, odvaha, vynalézavost a vše ostatní, co je zapotřebí k přežití v divoké přírodě. První třináctka bobříků byla postupem času rozšířena ještě o tu druhou. Ta už patří spíše mezi ty méně známé. My Vás s nimi ovšem také seznámíme.

Jaroslav Foglar byl známým českým autorem a skautem. Jeho příběhy se odvíjí u Sluneční zátoky a souvisí právě s plněním třinácti bobříků.

Martina S., Praha, skautka.

Bobřík mrštnosti

Úplně prvním bobříkem je bobřík mrštnosti. V rámci něho je zapotřebí mrštnost a hbitost. Jedná se víceméně o lehkoatletické výkony, které Vám alespoň z části přiblížíme v níže uvedené tabulce.

Činnost5. třída7. třída
Běh na 50 m8,5/9 s7,5/8,4 s
Skok vysoký100/100 cm120/115 m
Skok daleký340/340 cm380/370 cm
Běh na 60 mNeběhají8,7/8,8 s
Bobřík mrštnosti se pojí s určitými časovými limity.

Třináct bobříků samozřejmě pokračuje. Na bobříka mrštnosti navazuje bobřík míření, záchrany, plavce, dobrých činů a pověstný bobřík odvahy. Právě při něm musí děti prokázat svoji statečnost, kam rozhodně nepatří hry se švihadlem, ale například potlačování strachu během nočních výprav na strašidelná místa.

Při řešení některých bobříků je občas zapotřebí použít mapu.

Třináct bobříků pokračuje

Sedmým bobříkem je bobřík květin, na kterého navazuje bobřík velkého mlčení a bobřík osamělosti. V jeho podání je zapotřebí trénovat trpělivost a osamělost. Po náležitém splnění je možné vrhnout se na bobříka zručnosti, síly, hladu a v neposlední řadě také ušlechtilosti. Tím děti završí třináct bobříků a mohou se pyšnit náležitým oceněním.

Třináct bobříků podruhé

Jak už jsme naznačili v úvodu, třináct bobříků mělo v podání Jaroslava Foglara své druhé pokračování. I z nich můžete čerpat při vymýšlení her a zábavy pro děti, protože spoustu dětí rozhodně nadchne. Trochu více Vám je přiblížíme v následujících otázkách a odpovědích.

Jací jsou další bobříci?

Když bychom měli pokračovat jeden za druhým, tak přichází na přetřes bobřík indiánských měsíců, hmatu, paměti, žízně nebo hvězd.

Co je to bobřík ohně?

Během něho musí být děti schopny udělat oheň z mokrého dřeva tak, aby hořel alespoň pět minut. Pak získávají tohoto bobříka.

Jací ostatní bobříci jsou o zábavě?

Je to například bobřík času, barev nebo slepoty. Během něho musí děti vydržet ze závaznýma očima celou hodinu. Pro některé to můžete být poměrně náročné.

Jak získat bobříka hbitosti?

Děti se musí vyhýbat míčkům v rámci stěny dlouhé dva metry. Míčky jsou házeny ze vzdálenosti dvaceti metrů a vyhnout se musí osmdesáti ze sta střel.

Co je to bobřík indiánských signálů?

Děti je třeba naučit dvanáct znaků morseovky a patnáct znaků semaforu za minutu.

Splnění obou třináctek

Když budete s dětmi absolvovat třináct bobříků v rámci první skupiny, neměli byste zapomínat ani na třináct bobříků v případě skupiny druhé. Jedním z předposledních bobříků je bobřík uloupených míst, kdy je zapotřebí získat padesát pohledů českých měst. Vše je završeno bobříkem věrnosti. Ten se týká primárně věrnosti ke skautskému sdružení, jehož jsou děti členem. Je nepochybné, že pro každou malou ratolest je splnění jakéhokoliv bobříka výzvou, a hlavně velkou zábavou. Samotné ocenění potěší bezpochyby každé dítko. Proto neváhejte a zahrňte třináct bobříků do svých každodenních hrátek. I když to nebude v rámci skautingu, možná právě v plnění jednotlivých bobříků si najdete tu správnou zábavu pro celou rodinu.