Sleva na dítě: Víte, na co máte nárok?

Sleva na dítě, oficiálně nazývaná daňové zvýhodnění na vyživované dítě, je jedním z nástrojů, jak stát podporuje rodiny s dětmi. Ať už jste rodič, pěstoun, prarodič, nebo jiná osoba, která se o dítě stará, s největší pravděpodobností máte nárok na tuto slevu. V tomto článku se podíváme na to, co je sleva na dítě, jaké jsou podmínky pro její uplatnění a jaká je její výše.

Co je sleva na dítě?

Sleva na dítě je daňová úleva, která snižuje daňovou povinnost poplatníka. Jedná se o měsíční slevu, která se uplatňuje buď v rámci mzdy, nebo v rámci ročního zúčtování daně či daňového přiznání.

Kdo má nárok na slevu na dítě?

 • Nárok na slevu na dítě má poplatník, který prokazatelně živí dítě, které s ním žije ve společné domácnosti. Dítě se za vyživované považuje, pokud:
 • Je nezletilé, tj. do 18 let věku.
 • Je starší 18 let a studuje denně střední, vysokou nebo vyšší odbornou školu.
 • Je starší 18 let a je dlouhodobě nemocné nebo invalidní.

Výše slevy na dítě

Výše slevy na dítě se liší v závislosti na pořadí dítěte a na tom, zda má průkaz ZTP/P. V roce 2024 je výše slevy na dítě následující:

 • První dítě: 15 204 Kč ročně (1 267 Kč měsíčně)
 • Druhé dítě: 22 320 Kč ročně (1 860 Kč měsíčně)
 • Třetí a každé další dítě: 27 840 Kč ročně (2 320 Kč měsíčně)
 • Dítě s průkazem ZTP/P: Dvojnásobek výše slevy pro dané pořadí

Podmínky pro uplatnění slevy na dítě

Pro uplatnění slevy na dítě je nutné splnit několik podmínek:

 • Poplatník musí mít zdanitelné příjmy ze zaměstnání, podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti.
 • Dítě musí žít s poplatníkem ve společné domácnosti.
 • Poplatník musí doložit nárok na slevu na dítě.

Doklady pro uplatnění slevy na dítě

Pro uplatnění slevy na dítě je nutné doložit:

 • Rodný list dítěte.
 • Potvrzení o studiu (pro děti starší 18 let).
 • Průkaz ZTP/P (pokud ho dítě má).
 • Prohlášení o společném zdanění (pokud slevu uplatňuje druhý rodič).

Uplatnění slevy na dítě

Slevu na dítě lze uplatnit buď měsíčně v rámci mzdy, nebo v rámci ročního zúčtování daně či daňového přiznání.

Měsíční uplatnění slevy na dítě

Pokud chcete slevu na dítě uplatnit měsíčně v rámci mzdy, je nutné podat zaměstnavateli Prohlášení o dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (růžový formulář). V tomto prohlášení se uvádí počet dětí, na které poplatník uplatňuje slevu.

Roční zúčtování daně/daňové přiznání

Slevu na dítě lze uplatnit i v rámci ročního zúčtování daně nebo daňového přiznání. V tomto případě je nutné doložit výše uvedené doklady.

Sleva na dítě je důležitou daňovou úlevou, která může rodinám s dětmi ušetřit nemalé peníze. Pokud máte na slevu nárok, neváhejte si ji uplatnit.

Další informace

Více informací o slevě na dítě naleznete na webových stránkách Finanční správy České republiky: https://www.financnisprava.cz/.

Sleva na dítě v praxi: Rady a pasti

Teď když už víme, co je sleva na dítě a jaké jsou základní podmínky pro její uplatnění, pojďme se podívat na pár praktických věcí, které se můžou hodit.

Kdo si může slevu uplatnit?

Sleva na dítě není jen pro biologické rodiče. Může ji uplatnit i pěstoun, osoba svěřená do péče nebo třeba i prarodič, který se o vnouče stará oním "klasickým" způsobem, tedy s ním žije a finančně ho zabezpečuje.  V tomhle případě je ale potřeba doložit rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče.

Co když má dítě dva domovy?

Pokud se rodiče rozvedou a dítě žije střídavě u obou, sleva na dítě se trochu komplikuje. Nárok na ni totiž mají oba rodiče, ale uplatnit ji může v daném měsíci jen jeden z nich. Rodiče se musí domluvit, kdo si slevu odečte.  Nejlepší je to zakotvit v dohodě o výživném.

Co když dítě pracuje?

Sleva na dítě platí i pro studenty. Ale pozor, pokud si vaše dítě během studia přivydělává a jeho příjmy přesáhnou určitou hranici, může to mít vliv na nárok na slevu. Sleva totiž souvisí s tím, jestli dítě považujeme za "vyživované".  Pokud si vydělává hodně, finančně už na něm nejste tak závislí.

Nezapomeňte na papírování!

I když se může zdát, že sleva na dítě je brnkačka, nezapomínejte na správné papírování.  Schraňte si rodné listy dětí, potvrzení o studiu (pro starší děti) a případně i průkazy ZTP/P.  Při měsíčním uplatnění přes zaměstnavatele nezapomeňte na růžové prohlášení a pokud budete slevu řešit až v daňovém přiznání, mějte všechny potřebné dokumenty po ruce.

Sleva není jediná pomoc!

Sleva na dítě sice není žádný zázrak, ale rozhodně potěší.  Kromě ní existuje celá řada dalších státních podpor pro rodiny s dětmi. Může jít o přídavky na dítě, porodné, rodičovský příspěvek a další. Určitě se vyplatí si je nastudovat a zjistit, na co všechno máte nárok.

Nebojte se zeptat!

Pokud si nejste jistí, zda máte nárok na slevu na dítě, nebo máte jakékoliv dotazy, nebojte se obrátit na svou mzdovou účetní nebo na pracovníky Finanční správy. Nebojte se zeptat i na ty "blbé" otázky, lepší se ujistit, než pak kvůli nedopatření přijít o peníze.

Sleva na dítě: Exotičtější situace a chyby, kterým se vyhnout

Svět není vždy černobílý a ani život s dětmi nebývá podle šablony. Pojďme se podívat na pár méně častých situací, kdy může být sleva na dítě trochu oříšek a na pár častých chyb, kterým se vyhnout.

Co když dítě žije v zahraničí?

Pokud vaše dítě studuje v zahraničí, nárok na slevu může (ale nemusí) stále platit. Záleží na tom, jestli je daná země součástí Evropské unie a jestli má s Českou republikou uzavřenou smlouvu o sociálním zabezpečení. V takovém případě je potřeba doložit potvrzení o tom, že dítě nepobírá v zahraničí podobnou dávku.

Co když se dítě narodí během roku?

Sleva na dítě se dá uplatnit i za měsíc narození dítěte. Takže třeba když se vám potomek narodí v prosinci, můžete si ještě v rámci daňového zúčtování odečíst šest dvanáctin roční slevy.

Pasti, na které pozor:

 • Překročení příjmové hranice: U zaměstnanců sice není nutné dosahovat určitého minimálního příjmu, aby si mohli odečíst slevu na dítě, ale pozor! OSVČ musí mít určitý minimální zdanitelný příjem, aby dosáhli na daňovou povinnost a mohli si tak slevu odečíst.
 • Společné zdanění manželů: Pokud jste manželé a oba pracujete, můžete se domluvit na společném zdanění. V takovém případě si můžete slevu na dítě rozdělit nebo ji celý rok uplatňovat jen jeden z vás. Jen pozor na to, abyste to nezapomněli v prohlášení k dani z příjmů.
 • Neodevzdané doklady: Pokud jste zaměstnanec a neodevzdáte zaměstnavateli včas růžové prohlášení s nárokem na slevu na dítě, může se stát, že vám bude strhávána vyšší daň.

Závěrečné shrnutí

Sleva na dítě je sice fajn pomoc, ale není to jediná věc, na kterou se soustředit. Daleko důležitější je zdraví a spokojenost dětí. Ale věřte, že každá koruna navíc se hodí, ať už na kroužky, nové oblečení nebo třeba jen výlet do zoo. Tak neváhejte a zjistěte si, jestli i vy máte nárok na tuto daňovou úlevu. A hlavně, nebojte se ptát, když si něčím nejste jisti.

Publikováno: 31. 03. 2024

Kategorie: Finance

Autor: LudekZelinka