Rodinný rozpočet zpřehlední finance. Naučte se ho tvořit

Je mezi námi spousta rodin, které z pohledu financí moc dobře nevychází. Mnohdy to však nemusí být zapříčiněno malými příjmy, jako spíše nevhodným hospodařením s penězi. I když bankovní účet využívají všichni členové rodiny a díky tomu máte jistý přehled o výdajích, stejně nejste schopni nic ušetřit. Tak přesně s tímto problémem Vám může pomoci rodinný rozpočet.

  • Zohledňuje příjmy a výdaje domácnosti.
  • Nabízí se několik metod tvorby rozpočtu.
  • Pomůže Vám stanovit si cíl.
  • Využít můžete moderních technologií.
  • Naučí Vás mít peníze pod kontrolou.

K čemu slouží rodinný rozpočet?

Na počátku všeho je vhodné zmínit, k čemu vlastně rodinný rozpočet slouží. Prostřednictvím něho se budete moci zorientovat ve svých příjmech a výdajích. Díky tomu odhalíte slabiny svého rozpočtu, které budete schopni napravit. Zároveň zjistíte, kde by se dalo ušetřit a kde máte naopak rezervy. S pomocí dobře vedeného rozpočtu budete moci lépe šetřit na vybrané věci.

Cílem rodinného rozpočtu samozřejmě nemusí být jenom ušetření peněz na rodinnou dovolenou nebo nové auto. Mnohdy Vám jeho vedení pomůže i se splácením stávajících dluhů.

Jana H., Brno, finanční poradce.

Rodinný rozpočet a jeho tvorba

Na počátku všeho by mělo být stanovení cíle, k němuž má vést rodinný rozpočet. Hned poté je třeba vrhnout se na jeho tvorbu. K tomu jsou důležité dvě věci. Výdaje a příjmy domácnosti. V závislosti na tom, jak podrobný chcete vést rozpočet si sepíšete všechny měsíční výdaje a příjmy rodiny. To je takový pomyslný odrazový můstek.

Poté začnete s důkladnou evidencí všeho, za co utrácíte peníze. Pro lepší přehlednost si můžete vytvořit například kategorie – jídlo, zábava, provoz domácnosti, děti, doprava a podobně. Rodinný rozpočet Vám díky nim prozradí, kolik za jednotlivé věci utrácíte a jestli by nešlo v určitých případech více šetřit.

Využití moderních technologií může přinést i zajímavé výstupy rodinného rozpočtu.

Metoda vedení rodinného rozpočtu

Rodinný rozpočet samozřejmě může nabývat odlišných forem. Někdo vsadí na evidenci příjmů a výdajů, kterou bude průběžně analyzovat a hledat možnosti úspory. Alternativou je pak obálková metody, kdy si po výplatě rozdělíte peníze do označených obálek a z nich následně čerpáte finanční prostředky při placení. Nutno podotknout, že tento způsob patří spíše k těm zastaralým.

Rodinný rozpočet a jeho pravidla

Při přerozdělování peněz z rodinného rozpočtu můžete samozřejmě využít nejrůznějších pravidel. Existuje jich spousta a každému sedne něco trochu jiného. V tabulce níže Vás seznámíme s jedním z těch nejběžnějších.

PředmětHodnota rozpočtu
Provozní náklady50 %
Vzdělávání10 %
Radosti10 %
Úspory20 %
Větší nákupy10 %
Ukázka rozdělení peněz v rámci rodinného rozpočtu.

Tento model lze samozřejmě rozvést, ale také minimalizovat. Například 10 % na krátkodobé rezervy, 20 % na dlouhodobé rezervy, 30 % na bydlení a 40 % na běžné životní potřeby. I tak může vypadat základ pro rodinný rozpočet.

Důležité otázky a odpovědi

S rodinným rozpočtem samozřejmě souvisí řada ostatní věcí, které byste měli vědět. Na to nejpodstatnější Vám odpovíme prostřednictvím níže uvedených otázek. S nimi pochopíte rodinný rozpočet ještě lépe.

Jakým způsobem je nejčastěji evidován rozpočet?

Využít můžete zapisování do bloku, tedy použití tužky a papíru. Jde však o nepraktickou věc z pohledu jakýchkoliv úprav a přepisování. V tomto případě je lepší využít excelovou tabulku.

Existují také nějaké mobilní aplikace?

Ano, pro vedení rodinného rozpočtu můžete zvolit mobilní aplikaci, která umožňuje snadnou evidenci příjmů a výdajů a dokáže spoustu věcí ohlídat za Vás. Vše máte navíc přehledně na očích.

Co všechno je vhodné zaznamenávat do plánovaného rozpočtu?

To záleží na tom, jak moc jej chcete mít podrobný. Evidovat můžete i ty nejmenší položky nebo se naopak zaměříte pouze na ty velké.

Jak dlouho vést rodinný rozpočet?

Pokud chcete odhalit nedostatky domácího rozpočtu, snažte se to vydržet alespoň půl roku. Pak si můžete nastavit nová pravidla nakládání s financemi.

Výhody jsou jasné, ale má taková evidence i nějaké zápory?

Jediným negativem je asi nutnost věnovat této činnosti určitý čas a zároveň důslednost při zapisování příjmů, a hlavně všech výdajů.