Nejvýhodnější stavební spoření: Porovnání a tipy pro rok 2023

Úrokové sazby a výnosy

Úroková sazba u stavebního spoření se skládá ze dvou částí: základní úrokové sazby a státní podpory. Základní úroková sazba se liší podle jednotlivých stavebních spořitelen a pohybuje se obvykle v rozmezí 1–2 %. Státní podpora je pevně stanovena a v roce 2023 činí 10 % z ročně naspořené částky, maximálně však z 20 000 Kč. Maximální státní podpora tak v roce 2023 dosahuje 2 000 Kč. Výnos stavebního spoření je tedy ovlivněn jak výší základní úrokové sazby, tak i státní podporou. Pro dosažení co nejvyššího výnosu je důležité porovnat nabídky jednotlivých stavebních spořitelen a zvolit tu s nejvýhodnější kombinací úrokové sazby a státní podpory.

Při porovnání stavebního spoření je také důležité zohlednit poplatky. Některé stavební spořitelny si účtují poplatky za sjednání smlouvy, vedení účtu nebo za mimořádné vklady. Tyto poplatky mohou výnos ze stavebního spoření snižovat. Před sjednáním smlouvy o stavebním spoření je proto vhodné provést důkladné porovnání nabídek a zohlednit všechny faktory, které mohou ovlivnit celkový výnos.

Kromě úrokových sazeb a poplatků je při výběru stavebního spoření důležitá i délka spoření. Státní podpora je totiž vázána na 6 let spoření. Pokud smlouvu o stavebním spoření vypovíte dříve, ztratíte nárok na vyplacení státní podpory.

Státní podpora a její podmínky

Státní podpora je jeden z hlavních benefitů stavebního spoření. Každý rok můžete získat od státu příspěvek až 2 000 Kč, pokud na svůj účet vložíte alespoň 20 000 Kč. Pro získání maximální podpory tedy stačí spořit 1 667 Kč měsíčně. Nezapomeňte, že státní podporu získáte pouze z nově vložených peněz, nikoliv z úroků.

Důležité je zmínit, že státní podporu získáváte pouze na smlouvy uzavřené do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhnete 18 let. Pro získání státní podpory je také nutné, abyste peníze ze stavebního spoření vybrali až po uplynutí šesti let od uzavření smlouvy. Pokud peníze vyberete dříve, o státní podporu přijdete. Výjimkou jsou případy, kdy použijete naspořené peníze na bytové účely, jako je například koupě bytu, stavba domu nebo rekonstrukce.

Při porovnávání stavebního spoření se zaměřte na výši úrokové sazby a poplatků. Nezapomeňte zohlednit i státní podporu, která může celkovou výnosnost stavebního spoření výrazně ovlivnit. Před podpisem smlouvy si pečlivě prostudujte všechny podmínky a ujistěte se, že je pro vás dané stavební spoření výhodné.

Poplatky a jejich výše

Při výběru stavebního spoření je důležité zohlednit nejen státní podporu a úročení, ale také poplatky, které si stavební spořitelny účtují. Ty se liší a můžou mít vliv na celkovou výhodnost produktu. Mezi nejběžnější poplatky patří:

Poplatek za uzavření smlouvy: Obvykle se pohybuje v rozmezí 1 % až 2 % z cílové částky. Některé stavební spořitelny ho ale můžou mít nižší nebo ho nabízejí zdarma v rámci akčních nabídek.

Poplatek za vedení účtu: Účtuje se zpravidla jednou ročně a jeho výše se liší v závislosti na stavební spořitelně. Může se pohybovat od několika stovek do tisíce korun ročně.

Poplatek za správu úvěru: Platí se v případě, že si ze stavebního spoření vezmete úvěr. Jeho výše se obvykle pohybuje v rozmezí 0,5 % až 1 % z poskytnuté výše úvěru.

Poplatek za mimořádné splátky: Pokud chcete splatit úvěr předčasně, může si stavební spořitelna naúčtovat poplatek. Jeho výše se liší a je dobré si ji ověřit předem.

Kromě výše uvedených poplatků si stavební spořitelny můžou účtovat i další poplatky, například za změnu smlouvy, výpis z účtu nebo poskytnutí duplikátu smlouvy. Před podpisem smlouvy je proto důležité si pečlivě prostudovat sazebník poplatků a porovnat si nabídky od více stavebních spořitelen. Nezapomeňte, že i zdánlivě malý rozdíl v poplatcích může v konečném důsledku znamenat rozdíl v řádu tisíců korun.

Rizika a pojištění vkladů

Stavební spoření je obecně považováno za velmi bezpečný způsob, jak spořit a investovat peníze. Vklady na stavebním spoření jsou ze zákona pojištěny, a to až do výše ekvivalentu 100 000 EUR na jednoho klienta u jedné stavební spořitelny. To znamená, že i v případě úpadku stavební spořitelny by vaše vklady byly chráněny.

Je ale důležité si uvědomit, že pojištění se vztahuje pouze na vklady, nikoliv na státní podporu. Pokud byste tedy měli na stavebním spoření naspořeno více než 100 000 EUR a stavební spořitelna by zkrachovala, o částku přesahující tuto hranici byste pravděpodobně přišli.

Při porovnávání stavebního spoření je proto důležité brát v úvahu nejen výši úrokové sazby a státní podpory, ale také finanční stabilitu dané stavební spořitelny. Informace o finančním zdraví stavebních spořitelen najdete například na webových stránkách České národní banky.

Vždy je vhodné diverzifikovat své investice a nesázet vše na jednu kartu. Pokud tedy zvažujete stavební spoření jako způsob, jak zhodnotit své úspory, je vhodné rozložit své investice i do jiných finančních produktů.

Minimální a maximální vklady

Při výběru stavebního spoření je důležité zvážit nejen státní podporu a úrokové sazby, ale také minimální a maximální výši vkladů. Ty se liší u jednotlivých stavebních spořitelen a ovlivňují, kolik peněz můžete spořit a jak rychle dosáhnete na cílovou částku.

Některé stavební spořitelny stanovují minimální měsíční vklad, který musíte dodržovat, abyste dosáhli na státní podporu a další benefity. Tento vklad se obvykle pohybuje v řádu stovek korun. Naopak maximální výše vkladu je limitována zákonem a v současnosti činí 24 000 Kč ročně. Pokud vložíte více, nedostanete na tuto částku státní podporu.

Pro porovnání stavebního spoření z hlediska minimálních a maximálních vkladů je vhodné využít online srovnávače. Ty vám přehledně ukážou, jaké podmínky jednotlivé stavební spořitelny nabízejí a pomohou vám vybrat tu nejvýhodnější variantu. Nezapomeňte zvážit své finanční možnosti a cíle, abyste zvolili stavební spoření, které vám bude nejlépe vyhovovat.

Doba trvání a flexibilita

Délka trvání stavebního spoření je jedním z klíčových faktorů ovlivňujících jeho výnosnost. Obecně platí, že čím delší je doba spoření, tím vyššího zhodnocení lze dosáhnout. Standardní délka stavebního spoření je 6 let, po této době máte nárok na státní podporu a zároveň můžete s naspořenými prostředky volně disponovat. Nicméně, mnoho stavebních spořitelen nabízí i tarify s kratší či delší dobou trvání, a to od 4 do 10 let.

Flexibilita stavebního spoření se liší v závislosti na konkrétní smlouvě a zvolené stavební spořitelně. Většina spořitelen umožňuje v průběhu spoření měnit výši měsíčních vkladů, a to buď jednorázově, nebo i pravidelně. Také je možné spoření na určitou dobu přerušit, pokud se dostanete do finančních potíží. Nicméně, je důležité si uvědomit, že jakékoli změny ve smlouvě mohou mít vliv na výši státní podpory a celkovou výnosnost spoření. Před podpisem smlouvy je proto důležité pečlivě prostudovat všechny podmínky a zvolit si tarif, který nejlépe vyhovuje vašim individuálním potřebám a finanční situaci.

Možnosti čerpání úvěru

Stavební spoření, ač primárně určené k financování bydlení, nabízí i možnost čerpání úvěru. Ten se nazývá překlenovací úvěr a je určen pro ty, kteří potřebují financovat své bydlení ihned, ale nemají ještě dostatečně naspořeno. Překlenovací úvěr je poskytován na základě dosavadního naspořeného kapitálu a budoucích státních podpor. Jeho výhodou je pevná úroková sazba po celou dobu splácení, což vám dává jistotu pevných splátek. Nevýhodou pak může být nutnost ručení nemovitostí a omezená výše úvěru.

Při porovnání stavebního spoření a překlenovacího úvěru je důležité zvážit vaše individuální potřeby a finanční možnosti. Pokud máte dostatek času na spoření a nepotřebujete financovat bydlení ihned, je pro vás stavební spoření výhodnější variantou. Pokud ale potřebujete financovat bydlení ihned a splňujete podmínky pro získání překlenovacího úvěru, může být tato varianta pro vás vhodná.

Než se rozhodnete pro konkrétní produkt, doporučujeme porovnat nabídky od různých stavebních spořitelen. Zaměřte se na úrokové sazby, poplatky a podmínky pro získání úvěru. Nezapomeňte také zohlednit státní podporu, která může výrazně snížit celkové náklady na financování bydlení.

Porovnání s hypotékou

Stavební spoření se často porovnává s hypotékou, protože obě varianty slouží k financování bydlení. Existují mezi nimi ale zásadní rozdíly. Zatímco hypotéka je úvěr, stavební spoření je spořicí produkt s možností následného úvěru.

U stavebního spoření spoříte předem po dobu minimálně 6 let a čerpáte státní podporu. Po této době můžete získat levnější úvěr, jehož úroková sazba je daná již při uzavření smlouvy o stavebním spoření. Výše úvěru je ale omezena naspořenou částkou a hodnotou vaší nemovitosti.

Hypotéka je klasický úvěr, u kterého nejdříve čerpáte peníze a pak splácíte jistinu a úroky. Úroková sazba hypotéky je obvykle variabilní a může se během splácení měnit. Hypotéka vám umožňuje financovat i dražší nemovitosti, protože výše úvěru není omezena naspořenou částkou.

Kdy se tedy vyplatí stavební spoření a kdy hypotéka? Stavební spoření je vhodné pro ty, kteří chtějí spořit na bydlení dlouhodobě a využít státní podpory. Je také výhodné pro ty, kteří preferují stabilní a předvídatelné splátky. Hypotéka je naopak vhodnější pro ty, kteří potřebují peníze na bydlení ihned a nechtějí čekat na naspoření dostatečné částky. Je také vhodnější pro ty, kteří chtějí financovat dražší nemovitosti.

Při rozhodování mezi stavebním spořením a hypotékou je důležité zvážit všechny faktory, jako je výše úrokové sazby, délka splácení, výše měsíční splátky a celkové náklady na úvěr. Doporučuje se také konzultovat s finančním poradcem, který vám pomůže vybrat nejvhodnější variantu financování bydlení.

Daňové aspekty spoření

Stavební spoření se těší v České republice dlouhodobé oblibě. Není divu, kombinace státní podpory a úročení z něj dělá zajímavou možnost, jak zhodnotit své úspory. Než se ale pro něj rozhodnete, je důležité zvážit i daňové aspekty. Vklady na stavební spoření si bohužel od daní neodpočítáte. Dobrou zprávou ale je, že úroky, které vám stavební spořitelna připíše, jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny. Tato daňová výhoda platí ale pouze tehdy, pokud je smlouva o stavebním spoření uzavřena alespoň na 6 let a naspořené peníze použijete na bytové potřeby. Mezi ně patří například pořízení vlastního bydlení, rekonstrukce stávajícího bytu či domu nebo splacení hypotéky. Pokud byste smlouvu vypověděli dříve nebo peníze použili na jiný účel, o daňovou výhodu přijdete a budete muset dodanit úroky za celou dobu spoření. Při porovnávání stavebního spoření s jinými produkty nezapomeňte zohlednit i tento daňový aspekt.

Doporučení pro výběr produktu

Při výběru stavebního spoření je důležité zvážit několik faktorů. Zaměřte se na výši úrokové sazby, státní podporu a poplatky. Ne každá nabídka s nejvyšší úrokovou sazbou je automaticky nejvýhodnější. Důležitá je i výše poplatků za vedení účtu, sjednání smlouvy nebo předčasné ukončení. Zohledněte také vaše finanční možnosti a cíle. Pokud plánujete spořit dlouhodobě, volte tarify s nižšími poplatky a delší dobou vázanosti. Pro krátkodobé spoření jsou naopak výhodnější tarify s vyššími úroky a kratší dobou vázanosti. Nezapomeňte porovnat nabídky od více stavebních spořitelen. Využijte online srovnávače a kalkulačky, které vám pomohou najít nejvýhodnější variantu. Před podpisem smlouvy si pečlivě prostudujte všechny podmínky. V případě nejasností se obraťte na poradce stavební spořitelny. Výběr stavebního spoření je individuální záležitostí. Neexistuje jedno univerzální řešení pro všechny. Důkladným porovnáním nabídek a zvážením vlastních potřeb a cílů si ale můžete vybrat stavební spoření, které bude pro vás nejvýhodnější.

Publikováno: 21. 06. 2024

Kategorie: Finance

Autor: LudekZelinka

Tagy: stavebni sporeni porovnani | porovnání stavebního spoření