Finance v clearingu: Co to znamená a jak dlouho to trvá?

V Clearingu

Co znamená v clearingu?

Clearing je proces, který probíhá po uzavření obchodů na burze. Jeho úkolem je ověřit a vypořádat všechny obchody, aby nedošlo k žádným chybám nebo podvodům. V podstatě clearing zajišťuje, že kupující skutečně zaplatí za akcie a prodávající je skutečně doručí.

V České republice clearing provádí společnost CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY PRAGUE. Ta funguje jako prostředník mezi kupujícím a prodávajícím a zajišťuje bezproblémový průběh celého obchodu. Díky clearingu je obchodování na burze bezpečnější a transparentnější.

Fáze clearingového procesu

Clearingový proces se obvykle dělí do několika fází. První fází je zaslání přihlášek na vybrané obory. Následuje fáze, kdy univerzity posuzují přihlášky a uchazeči doplňují případné chybějící dokumenty. Poté přichází na řadu vydávání a potvrzování nabídek ke studiu. Uchazeči si vybírají z nabídek, které jim vyhovují. Poslední fází je pak zápis ke studiu na vybrané univerzitě. Fáze clearingového procesu se mohou na jednotlivých univerzitách mírně lišit, proto je důležité sledovat webové stránky a pokyny vybraných institucí.

Doba trvání clearingu

Doba trvání clearingu se liší v závislosti na několika faktorech, jako je typ zúčtování, měna a země banky odesílatele a příjemce. Obecně platí, že vnitrostátní platby v českých korunách (CZK) probíhají do jednoho pracovního dne. Zahraniční platby v eurech (EUR) v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) trvají obvykle jeden až dva pracovní dny. Platby v jiných měnách nebo do zemí mimo EHP mohou trvat déle, a to až pět pracovních dnů. Je důležité si uvědomit, že víkendy a svátky mohou prodloužit dobu zpracování. Pro přesnější informace o očekávané době trvání clearingu je vhodné kontaktovat vaši banku.

Rizika spojená s clearingem

Clearingové domy sice snižují riziko protistrany, ale samy o sobě nejsou bez rizika. Jedním z hlavních rizik je selhání clearingového domu. I když jsou clearingové domy obvykle vysoce kapitalizované a regulované, stále existuje riziko, že by mohly zkrachovat, zejména v období extrémního stresu na trhu. Dalším rizikem je riziko protistrany clearingového domu. Clearingové domy se obvykle chrání před rizikem protistrany požadavkem na marži od svých členů. Pokud však jeden nebo více členů clearingového domu nesplní své závazky, clearingový dům může utrpět ztráty.

Clearingové domy v České republice

V České republice v současnosti nefunguje žádný centrální clearingový dům pro mimoburzovní deriváty. V minulosti existovaly snahy o založení clearingového domu, ale ty nebyly úspěšné.

Obchodování s deriváty na regulovaném trhu v České republice zajišťuje Burza cenných papírů Praha. Clearingové služby pro tyto obchody pak poskytuje společnost CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY PRAGUE.

Absence clearingového domu pro OTC deriváty v České republice s sebou nese určitá rizika, jako je například vyšší riziko protistrany. Na druhou stranu, menší trhy jako ten český, nemusejí mít dostatečný objem obchodů pro efektivní fungování clearingového domu.

Publikováno: 14. 06. 2024

Kategorie: Finance

Autor: LudekZelinka

Tagy: v clearingu | v procesu vyřizování finančních transakcí