Dětská mozková obrna způsobuje poruchy hybnosti

Nervové onemocnění u dětí může negativním způsobem ovlivnit celý jejich život. Není to jen syndrom ADHD, který zná asi každý. Daleko nebezpečnější je dětská mozková obrna. Ta není dědičná, ale vzniká nedostatečným okysličením mozkových buněk. V tomto článku se o tomto onemocnění dozvíte vše od A až do Z, protože tyto informace jsou pro rodiče dětí hodně důležité.

  • Nemoc je známá pod zkratkou DMO.
  • Nejedná se o nakažlivé onemocnění.
  • Postihuje především mozek dítěte.
  • Negativní vliv má na nervovou soustavu a svalstvo.
  • Dětská mozková obrna je na dítěti viditelná.

Dětská mozková obrna a její příčiny

Onemocnění tohoto typu vzniká hlavně v průběhu těhotenství. Zapříčinit jej mohou nejrůznější infekce. Dojít k němu ovšem může i během porodu, kdy dítě nemá dostatek kyslíku. Výjimkou není ani období prvních několika měsíců po narození. Pak naopak hrozí dětská mozková obrna způsobená úrazy a jinými nemocemi.

Dětskou mozkovou obrnu může způsobit například úraz hlavy dítěte, srdeční vada nebo encefalitida. To vše krátkou dobu po porodu.

Iva L., Praha, lékařka.

Odlišné formy dětské mozkové obrny

Podle toho, k jak výraznému postižení dítěte dochází, rozlišuje současné lékařství hned několik forem obrny. Dětská mozková obrna se dělí na čtyři typy, které Vám z pohledu statistiky trochu více přiblížíme v následující tabulce.

Forma obrnyInformace
Spastická forma70 % až 80 %
Athetoidní forma10 % až 20 %
Ataktická formaMinimální výskyt
Smíšená formaSpojení spastické a athetoidní formy
Jaké jsou formy dětské mozkové obrny?

Dětská mozková obrna se obvykle projeví během několika málo měsíců až let po narození dítěte. Rodiče si toho povšimnou tak, že dítě nemá tak rychlý vývoj pohybových vlastností, jako stejně staří vrstevníci. Výjimkou není ani rozpoznatelné svalové napětí a viditelná postižení.

Chlapec na vozíku trpí dětského mozkovou obrnou.

Spojení s ostatními nemocemi

Pokud dojde během některých výše uvedených případů k zavinění dětské mozkové obrny, pak se velice často stává, že se pojí i s přidruženými onemocněními. Typickým příkladem je mentální retardace dítěte. Dále to může být autismus, epilepsie, psychologické obtíže nebo smyslové vady.

Dětská mozková obrna v otázkách a odpovědích

I když patří toto onemocnění k nevyléčitelným, přesto existuje řada metod, jak jej minimalizovat a pokusit se dítěti vrátit nezbytnou hybnost. O tom se ostatně více rozepíšeme v následujících otázkách a odpovědích.

Jak jsou zmírňovány poruchy hybnosti?

Nejčastěji je to za pomoci pravidelné fyzioterapie. Tu je třeba provádět nejenom s odborníkem, ale také doma. Každé dítě v tomto směru potřebuje maximální a individuální péči.

Jaké jsou používané metody?

Mezi populární patří například metoda manželů Bobathových, Vojtova metoda nebo handling.

Jsou aplikovány i jiné varianty léčby?

Ano, v závislosti na tom, jak moc je dětská mozková obrna rozvinutá jsou doporučovány i ostatní léčby. Někdy to mohou být vhodné léky, jindy dlahy podporující srovnání postižených a zakřivených končetin. Výjimkou není ani pomoc logopeda.

Jde o celoživotní léčbu?

Mozková obrna je celoživotním onemocnění a s pravidelným cvičením by postižení jedinci neměli přestávat ani v dospělosti. Takové kroky totiž vedou ke zlepšení života.

Jaké dělení má spastická forma dětské mozkové obrny?

V závislosti na tom, jaké končetiny a kolik je jich postiženo existuje čtvero dělení – diparéza, hemiparéza, triparéza a kvadruparéza.

Dětská mozková obrna v detailech

V rámci komplexnosti Vám přiblížíme ještě některé zmiňované formy dětské mozkové obrny. Například ta athetoidní se u dětí projevuje krouživými pohyby končetin. Jde o nekontrolované pohyby, které se mohou týkat i obličejové části. V případě spastické formy se jedná primárně o ochrnutí dolních, horních nebo obojích končetin. Méně častá ataktická forma poškozuje hlavně rovnováhu a koordinaci celého těla při chůzi. Ve všech případech dětská mozková obrna výrazným způsobem ovlivňuje život dítěte a v mnoha situacích si postižení žádají celodenní a celoživotní péči.